Grimnät
Priser inkl. moms

Grimnät (trollegarn)

Välj i listan till vänster vilken sorts grimnät du vill ha.

Det finns tre sorter att välja mellan, stolpgrimnät, rutgrimnät och egentligt grimnät.

Måtten på nätmaskorna är i mm mellan knutarna. 
Se omvandlingstabell för gamla mått, varv per aln, varv per fot, omfar.

OBS! kustbevakningen och en del andra använder maskstorlek som avser sträckt maska, dvs dubbla knutavståndet,  så när kustbevakningens mått är 120mm är vårt mått 60mm.

Stolpgrimnätet har med 3 meters mellanrum vertikala snören, som drar ihop en tredjedel av nätets höjd. Nätet intill de vertikala snören är mycket löst och rörligt, vilket gör att fisken lätt trasslar in sig i det. Stolpgrimnät passar utmärkt för fiske av gös och sik.

Rutgrimnätet har med 60 centimeters mellanrum både vertikala och horisontella snören. Nätet är ihopdraget till nästan hälften av den ursprungliga höjden. De vertikala och horisontella grimmorna är fästa i varandra, så att det finns mycket löst garn i varje ruta, Bra till braxen och gädda.

Egentligt grimnät har på bägge sidorna av den egentliga slingan grimmor med 300 mm:s maska. En tredjedel av nätets höjd dras ihop med grimmorna. Används till större fiskar som gädda, braxen och gös.